O nama

Caffelina d.o.o. 

Trgovački sud u Varaždinu po višem sudskom savjetniku Ivana Starčević u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću po prijedlogu predlagatelja CAFFELINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Ivanec, Stjepana Vukovića 71, 19.02.2015. godine riješio je u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom CAFFELINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Ivanec, Stjepana Vukovića 71, u registarski uložak s MBS 070128898, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

Osnivači/članovi društva
Jelena Pavleković, OIB: 01736744967
Ivanec, Stjepana Vukovića 71
- jedini osnivač d.o.o.
 
Osobe ovlaštene za zastupanje
Jelena Pavleković, OIB: 01736744967
Ivanec, Stjepana Vukovića 71
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Trgovački sud u Varaždinu po višem sudskom savjetniku Ivana Starčević u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću po prijedlogu predlagatelja CAFFELINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Ivanec, Stjepana Vukovića 71, 19.02.2015. godine

riješio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom CAFFELINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Ivanec, Stjepana Vukovića 71, u registarski uložak s MBS 070128898, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.
×

Log in